1η συνεδρίαση της επιτροπής του προγράμματος Λάρισα- «Πόλη που Μαθαίνει».

1η συνεδρίαση της επιτροπής του προγράμματος Λάρισα- «Πόλη που Μαθαίνει». 1η συνεδρίαση της επιτροπής του προγράμματος Λάρισα- «Πόλη που Μαθαίνει». 1η συνεδρίαση της επιτροπής του προγράμματος Λάρισα- «Πόλη που Μαθαίνει».

Το παρών έδωσε η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α Λάρισας στην 1η συνεδρίαση της επιτροπής του προγράμματος Λάρισα- «Πόλη που Μαθαίνει».
Η εκδήλωση έγινε στο δημαρχείο της πόλης μετά την πρόσκληση του Δήμου Λαρισαίων.