Περιπολία πυρασφάλειας από την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λάρισας και ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Τυρνάβου

Περιπολία πυρασφάλειας από την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λάρισας και ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Τυρνάβου Περιπολία πυρασφάλειας από την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λάρισας και ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Τυρνάβου Περιπολία πυρασφάλειας από την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λάρισας και ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Τυρνάβου

Για μία ακόμη φορά οι εθελοντές της ΕΠΟΜΕΑ Λάρισας και της ΕΠΟΜΕΑ Τυρνάβου ( Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Τυρνάβου ), συνέβαλαν στην ενεργοποίηση του Σχέδιου Ιαλός και του Επιχειρησιακού Σχεδίου Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών ΠΕ.ΠΥ.Δ. Θεσσαλίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της σήμανσης της κατάστασης με βαθμό επικινδυνότητας "3" και "4". 

Κατά τις ημέρες Πέμπτη 01, Παρασκευή 02 και Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021, οι εθελοντές της ΕΠΟΜΕΑ πραγματοποίησαν περίπολα πυρασφάλειας κατά τις ώρες 11:00-19:00 στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τυρνάβου όπου έγκειται ο τομέας ευθύνης της ομάδας.