Συνεχίζονται οι εκπαιδεύσεις για τους εθελοντές της ΕΠΟΜΕΑ Αιγάλεω

Συνεχίζονται οι εκπαιδεύσεις για τους εθελοντές της ΕΠΟΜΕΑ Αιγάλεω Συνεχίζονται οι εκπαιδεύσεις για τους εθελοντές της ΕΠΟΜΕΑ Αιγάλεω Συνεχίζονται οι εκπαιδεύσεις για τους εθελοντές της ΕΠΟΜΕΑ Αιγάλεω Συνεχίζονται οι εκπαιδεύσεις για τους εθελοντές της ΕΠΟΜΕΑ Αιγάλεω Συνεχίζονται οι εκπαιδεύσεις για τους εθελοντές της ΕΠΟΜΕΑ Αιγάλεω

Οι εθελοντές των τμημάτων Τηλεπικοινωνιών, Αντιμετώπισης Καταστροφών και Τεχνικής Ορεινής και Αστικής Διάσωσης, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα για την παρεμπόδιση εξάπλωσης του COVID-19 και σε ολιγομελή τμήματα, ακόνισαν τις γνώσεις τους στη προσπάθεια για συνεχή εγρήγορση.

Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. φροντίζει για την συνεχή εκπαίδευση των εθελοντών προκειμένου το τρίπτυχο Libens–Volens–Potens* να εφαρμόζεται στην πράξη και να μην αποτελεί απλά την φιλοσοφία της.

*Λατινικό ρητό: Έτοιμος–Πρόθυμος–Ικανός