«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (Π.Ο.Σ.Ε.Π.Π.).

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (Π.Ο.Σ.Ε.Π.Π.). «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (Π.Ο.Σ.Ε.Π.Π.). «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (Π.Ο.Σ.Ε.Π.Π.). «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (Π.Ο.Σ.Ε.Π.Π.). «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (Π.Ο.Σ.Ε.Π.Π.).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με ιδιαίτερη χαρά ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. 442/2023 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε στις 4/10/2023, εγκρίθηκε η ίδρυση και σύσταση της ανεξάρτητης ομοσπονδίας η οποία συγκροτείται από πρωτοβάθμιες οργανώσεις – ενώσεις – συλλόγους σωματεία με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (Π.Ο.Σ.Ε.Π.Π.).

Το Σάββατο 17/2/2024 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων οργάνων της Π.Ο.Σ.Ε.Π.Π. και χτες 20/2/2024 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Ευάγγελος Γιακουμής
Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Αρνιακός
Γραμματέας: Γεώργιος Ρουμελιώτης
Ταμίας: Δήμητρα Παπαδήμου
Αναπλ. Γραμματέας: Νίκος Γιοβανίδης
Μέλος: Αθανάσιος Λασκούδης
Μέλος: Λάζαρος Σαββίδης

Εντός των επόμενων ημερών θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση για να ανατεθούν καθήκοντα και να συσταθεί το οργανόγραμμα της Π.Ο.Σ.Ε.Π.Π.