Τμήματα Εκπαιδεύσης στην ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Ελλάδος

Πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά τμήματα που προσφέρονται
A' Βοήθειες

A' Βοήθειες

Οι πρώτες βοήθειες είναι η βοήθεια που δίνεται σε κάθε πρόσωπο που υφίσταται μια ξαφνική αρρώστια ή έναν ξαφνικό τραυματισμό, με φροντίδα που παρέχεται για τη διατήρηση της ζωής, την πρόληψη της κατάστασης από την επιδείνωση, ή / και την ανάρρωσή της. Περιλαμβάνει την αρχική παρέμβαση σε σοβαρή κατάσταση πριν από την ιατρική βοήθεια όταν αυτή είναι διαθέσιμη, όπως για παράδειγμα η εκτέλεση ΚΑΡΠΑ περιμένει ένα ασθενοφόρο, καθώς και την πλήρη επεξεργασία των μικρών σημαντικών καταστάσεων, όπως η εφαρμογή γάζας σε μια πληγή. Οι πρώτες βοήθειες πραγματοποιούνται γενικά από κάποιον ειδήμονα, με πολλούς ανθρώπους που εκπαιδεύονται στην παροχή των βασικών επιπέδων των πρώτων βοηθειών, και άλλοι πρόθυμοι να συνεισφέρουν από τις γνώσεις που αποκτήθηκαν.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή πρώτων βοηθειών και σε πολλές χώρες έχουν νομοθεσία, κανονισμός ή καθοδήγηση που καθορίζει ένα ελάχιστο επίπεδο παροχής των πρώτων βοηθειών σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ηλεκτρονική εκπαίδευση ή τον εξοπλισμό να είναι διαθέσιμος στον χώρο εργασίας (όπως είναι ένας αυτοματοποιημένος εξωτερικός απινιδωτής), η παροχή εξειδικευμένων πρώτων βοηθειών σε δημόσιες συγκεντρώσεις, ή η υποχρεωτική εκπαίδευση πρώτων βοηθειών στα σχολεία. Οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο, δεν απαιτούνται για κάποιο ειδικό εξοπλισμό ή εμπειρία και μπορεί να περιλαμβάνει τον αυτοσχεδιασμό με τα υλικά κατά το χρόνο, συχνά από μη εκπαιδευμένα άτομα.

Οι πρώτες βοήθειες διαπνέονται από την επιθυμία να είμαστε χρήσιμοι στους άλλους. Δεν είναι υποχρέωση αλλά μπορεί να σώσει μια ζωή.

Ο νόμος δεν μας υποχρεώνει:

1. Να εκτεθούμε σε κίνδυνο για τους άλλους
2. Να προβούμε σε παρεμβάσεις που δεν μας αναλογούν και για τις οποίες δεν είμαστε εξειδικευμένοι

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα συμβάντων, από ένα απλό δερματικό κάψιμο μέχρι βαριά ατυχήματα. Εμείς σαν απλοί πολίτες, μέχρι να προσέλθουν στον τόπο του δυστυχήματος εξειδικευμένα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση.

Ο νόμος απαιτεί από εμάς :

Σύμφωνα με τον Νόμο ΥΠ" ΑΡΙΘ. 3850 της 28.05.2010 άρθρο 76 παρ. 7 του Συντάγματος της Ελλάδος και του «ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» και σύμφωνα με το άρθρο 45 του νόμου:

Όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού αλλά και του δημοσίου τομέα θα πρέπει να παρακολουθούν σεμινάρια εκπαίδευσης καθώς και να ενημερώνονται τακτικά για θέματα σχετικά με την Παροχή Πρώτων Βοηθειών.

Κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εργοδότης θα πρέπει μεταξύ άλλων να ορίζει τους εργαζομένους που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρουν τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση χώρων από τους εργαζομένους. Αυτοί οι εργαζόμενοι που πρέπει να έχουν κατάλληλη επιμόρφωση, δεν είναι επαρκείς σε αριθμό και να τίθενται στη διάθεσή τους στο κατάλληλο υλικό ανάλογα με το μέγεθος και τους ειδικούς κινδύνους της επιχείρησης και της εγκατάστασης.


ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

1. Η διάσωση της ζωής του θύματος, που επιτυγχάνεται με τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της
αναπνευστικής και της καρδιακής λειτουργίας και την αντιμετώπιση της αιμορραγίας.

2. Η πρόληψη της επέκτασης του οργανισμού μέσα από τον έλεγχο της βλάβης του
βλαπτικού παράγοντα, που προκάλεσε την αρχική βλάβη.

3. Η σχετική βελτίωση της κατάστασης του θύματος, που μπορεί να προκύψει τόσο με τις προσπάθειες
ανακούφισής του όσο και με τη δημιουργία κλίματος ασφάλειας και προστασίας.

4. Η προετοιμασία του αρρώστου για τη μετέπειτα ειδική ιατρική του αντιμετώπιση. Όσο πιο
περιορισμένη είναι η δυνητική αναίρεση των πράξεων του αρωγού από τον γιατρό, που στη συνέχεια θα
παραλάβει τον άρρωστο, τόσο πιο ασφαλής θεωρείται η παροχή πρώτων βοηθειών.

5. Η ενημέρωση του γιατρού για τις συνθήκες του ατυχήματος, την κατάσταση του αρρώστου πριν
δοθούν οι πρώτες βοήθειες και οι μεταβολές της κατά την μεταφορά καθώς και για το είδος των
πρώτων βοηθειών που χορηγήθηκαν.

  • Να εκτιμήσει την κατάσταση και να καλέσει αμέσως την ειδική βοήθεια
  • Να μην εκθέσει ποτέ τον εαυτό του, το θύμα και τους υπόλοιπους σε κίνδυνο
  • Να αναγνωρίσει το πρόβλημα και να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες
  • Να αξιοποιήσει όλους όσους μπορούν να προσφέρουν βοήθεια
  • Να μείνει με τον πάσχοντα μέχρι να τον παραδώσει στη φροντίδα του κατάλληλου ειδικού

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

  •  Ψυχραιμία
  •  Γνώση
  •  Φαρμακευτικό υλικό

Χρυσός κανόνας του κεφαλαίου «διάσωση» και κύρια μέλη είναι η  ασφαλής ολοκλήρωση της επιχείρησης, χωρίς τραυματισμούς των Διασωστών .

Τα μέλη της ομάδας που ακολουθούν την εξειδίκευση των Πρώτων Βοηθειών τελειώνουν το βασικό σχολείο συνεχίζουν τα μαθήματα σε νοσοκομεία ανά την Ελλάδα στα τμήματα επειγόντων περιστατικών.

Τα μέλη της εξιδίκευσης αυτής είναι υποχρεωμένα να συμπληρώνουν συγκεκριμένες ώρες στα Νοσοκομεία για να μην μπορούν να έχουν πάντα άμεση επαφή με το αντικείμενο εκπαίδευσης.

Βιβλιοθήκη - Άρθρα σχετικά με A' Βοήθειες

Ενδιαφέρεσε να γίνεις διασώστης? Πάτησε εδώ